• เข้าเยี่ยมชมแล้ว จำนวน
  • website counter
  • ครั้ง
  • เริ่มบันทึกเมื่อ 1 เมษายน 2562

นานากิจกรรม


เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ทางโรงเรียนเกาะพะงันศึกษาได้เข้าร่วมงานวันรำลึกเสด็จประพาสต้นเกาะพะงัน รัชกาลที่ ๕

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 นายกนกศักดิ์ ช่วยยิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ได้เดินทางเพื่อไปเซ็นสัญญาลงนามรับสนามหญ้าเทียมจากบริษัทคิงส์เพาเวอร์ พลังคนไทย

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ทางโรงเรียนเกาะพะงันศึกษาได้ดำเนินการจัดการศึกษาแบบทวิภาคี ร่วมกันกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ทางโรงเรียนเกาะพะงันศึกษาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ทางโรงเรียนเกาะพะงันศึกษาได้ร่วมกับเทศบาลตำบลเกาะพะงัน จัดชุดการแสดงเพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในอำเภอเกาะพะงัน ในช่วงเทศกาลฟูลมูนปาร์ตี้

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ทางโรงเรียนเกาะพะงันศึกษาเปิดโครงการห้องเรียนอาชีพในโรงเรียน สังกัดสพฐ. และโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) และจิตอาสา

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ทางโรงเรียนเกาะพะงันศึกษาได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ได้ฉีดพ่นแอลกอฮอร์ในห้องเรียน และพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการใช้พื้นที่ร่วมกัน์

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ทางโรงเรียนเกาะพะงันศึกษาได้ดำเนินการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ทางโรงเรียนเกาะพะงันศึกษาได้ดำเนินการสุ่มตรวจ ATK สำหรับนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ทางโรงเรียนเกาะพะงันศึกษาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2565

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ทางโรงเรียนเกาะพะงันศึกษาได้ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ทางโรงเรียนเกาะพะงันศึกษาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาได้ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองสำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ช่องทางการติดต่อช่องทางอื่นของโรงเรียน
ช่องทางการติดต่อภายนอกที่เกี่ยวข้อง