• เข้าเยี่ยมชมแล้ว จำนวน
  • website counter
  • ครั้ง
  • เริ่มบันทึกเมื่อ 1 เมษายน 2562

นานากิจกรรม


เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ทางโรงเรียนเกาะพะงันศึกษาร่วมกับโรงพยาบาลเกาะพะงัน ฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปถึงอายุ 18 ปี ภายใต้สังกัดสพฐ.

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ร่วมเดินทางไปแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ร้อยโทพลากร ประสงค์ ณ โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ร้อยโทพลากร ประสงค์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนดิษฐ์

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ได้จัดกิจกรรม SLC โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 โรงเรียนเกาะพะงันศึกษาได้จัดทดสอบวัดผลกลางภาคเรียน

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ครูโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับการศึกษา และผู้มีความเสียสละเพื่อองค์กร

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ครูโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ได้ร่วมนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ครูพิชิต ทองนุ้ย รับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ครูพันธวัช เพชรศิวานนท์ รับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา เข้าร่วมการอบรมแกนนำวัยรุ่น ในการป้องกันภัยในช่วงวัยรุ่น วิทยากรจากโรงพยาบาลเกาะพะงัน

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ร่วมดำเนินกิจกรรม จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ณ โรงเรียนเกาะสมุย

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 บรรยากาศการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ณ โรงเรียนเกาะสมุย