• เข้าเยี่ยมชมแล้ว จำนวน
  • website counter
  • ครั้ง
  • เริ่มบันทึกเมื่อ 1 เมษายน 2562

แหล่งเรียนรู้ และสื่อการสอนออนไลน์ของโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา


การหาค่ามัธยฐาน โดย อ.ลดาวัลย์ 👈
รากที่สาม โดย อ.ลดาวัลย์ 👈
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยู่ในรูปผลต่างยกกำลังสอง โดย อ.ลดาวัลย์ 👈
วิธีทำขนมมด โดย อ.ลดาวัลย์ 👈
ประวัติศาสตร์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมฯ โดย อ.ลดาวัลย์ 👈
ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย อ.ชาลินี 👈
ฝึกคัด A - Z ตามแป้นพิมพ์ Iphone โดย อ.ธิดารัตน์ 👈
ฝึกคัดตัวพิมพ์ภาษาอังกฤษ Aa-Zz โดย อ.ธิดารัตน์ 👈
ฝึกเขียนฟอนต์ไม่มีหัว โดย อ.ธิดารัตน์ 👈
ฝึกคัดลายมือ (หัวกลมตัวตรง) โดย อ.ธิดารัตน์ 👈
ฝึกเขียนฟอนต์ครูลูกหยี (ตัวการ์ตูนน่ารักๆ) โดย อ.ธิดารัตน์ 👈
คำภาษาไทยที่มักเขียนผิดกัน 1 โดย อ.ธิดารัตน์ 👈
คำภาษาไทยที่มักจะเขียนผิดกัน 2 โดย อ.ธิดารัตน์ 👈
สอนทำเครื่องประดับนาฏศิลป์ไทยด้วยกระดาษปะเก็น โดย อ.ปิยะนุช 👈
สอนทำเครื่องประดับนาฏศิลป์ (กรองคอ) ด้วยกระดาษปะเก็น โดย อ.ปิยะนุช 👈
สอนรำนาฏศิลป์ รำวงมาตรฐานเพลงคืนเดือนหงาย ท่าสอดสร้อยมาลาแปลง โดย อ.ปิยะนุช 👈
สาธิตการทำผมของนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสานแบบง่าย โดย อ.ปิยะนุช 👈
SLC : School as Learning Community โดย อ.กิตติมา 👈
APPLAUSE MODEL โดย อ.กิตติมา 👈
Google Classroom โดย อ.กิตติมา 👈
Google Form (แบบสอบถาม) โดย อ.กิตติมา 👈
ระบบเทคโนโลยี โดย อ.กิตติมา 👈
ระบบเทคโนโลยีที่ซับซ้อน โดย อ.กิตติมา 👈